venerdì 4 aprile 2014

Cu rici nca lu carciri è galera...

Cu rici nca lu carciri è galera...

Ju Vittima; lu cori miu è galera.
Chianciu, mi sbattu oggi comu ajeri.

Macari un jornu lu Gran Parlamentu
leva 'u parocchi,  a latu si talìa,

lassa 'n villiggiatura 'u malamenti,
'ndultu e amnistia 'ì runa a mia.

(Dedicata alle vittime dei reati. Vittime dimenticate.)
Versi e foto di  Leo SinziSi ricorda che la violazione del diritto d'autore (copyright) è perseguibile legalmente.

Nessun commento: