lunedì 3 agosto 2009

'U POLITICANTI


Grafica ispirata da struttura spaziale dello Scultore ragusano Nunzio Di Pasquale.


'U politicanti

Politicanti? Diu nnì liberi e scampi!

Di ritta o manca, stissa sinfunia,
stacci luntanu finu a quannu campi.

Prima ru votu t'abbrazza e ti vasa,
'a so' parola sùbitu arricria:
"Curò! 'a me' casa è 'a to' casa,

pi' figghi to' 'u travagghiu è assicuratu,
fa' cuntu ca' vincisti 'a lottiria",
dici currennu 'nca pari assicutatu.

S'acchiappa 'u purpu e tu c'allonghi a manu,
'un ti canusci cchiù, si' camurria.
Resti accussì: babbiatu sanu sanu.


Leo Sinzi

Nessun commento: